Rury i kształtki kanalizacyjne

Możemy zaproponować Państwu najwyższej jakości systemy kanalizacji z PVC zapewniające bezproblemowe odprowadzanie różnego rodzaju ścieków. Przy zastosowaniu różnych klas wytrzymałościowych rur i kształtek można optymalnie dobrać elementy systemu do przewidywanych warunków montażu i obciążeń zewnętrznych.
Rury systemu kanalizacji grawitacyjnej PVC-u oferowane są jako kielichowe w klasach L-SDR 51 (SN2), N-SDR 41 (SN4) oraz S-SDR 34 (SN8), dzięki czemu można je optymalnie stosować zarówno w terenach zielonych jak i w drogach o dużym obciążeniu ruchem drogowym. Posiadamy w ofercie rury ze ścianką litą, zgodne z normą PN-EN 1401:1999 oraz rury ze ścianką typu multilayer z rdzeniem spienionym, produkowane zgodnie z wymaganiami Aprobat Technicznych COBRTI Instal oraz IBDiM.
Na system oprócz rur składają się kształtki takie jak: złączki dwukielichowe, kolanka, nasuwki, trójniki, redukcje i inne.

Podstawowe elementy
Rury z PVC-U
średnice 50 - 160mm.

Kolana kanalizacyjne z PVC-U i PP
średnice 32/22 - 110/88mm.

Trójniki kanalizacyjne z PVC-U
średnice 32/32/45 - 110/110/88mm.

Czwórniki z PVC-U
średnice 110/50/50/67 - 110/110/110/67mm.

Redukcje z PVC-U
średnice 50x32 - 110x75mm. 

Nasuwki z PVC-U
średnice od 32 - 110mm.

Czyszczaki z PVC-U
średnice 50 - 160mm.

Kominki rury wywiewnej z PVC-U
średnice 50 - 160mm.

 


powrót do góry

 

Wszystkie nazwy firm i produktów
oraz ich znaki graficzne są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.